Články

ČESKO ZAVÁDÍ VYSOKOŠKOLSKÁ RYCHLOSTUDIA, TENTOKRÁT PRO ZNALCE ESG

ČESKO ZAVÁDÍ VYSOKOŠKOLSKÁ RYCHLOSTUDIA, TENTOKRÁT PRO ZNALCE ESG

Zatímco Amerika investuje a Čína inovuje, EU reguluje. Evropská unie si sama nasadila smyčku regulací, dominantně zelených, které ostatní části světa zcela přehlížejí (Asie v čele s Čínou), nebo se k nim jen verbálně hlásí, ale v praxi se řídí zájmy byznysu. Jim samozřejmě vévodí bankovní sektor. Regulacemi a reportingem ESG Evropská unie mj. zakazuje místním bankám financovat některé strategicky důležité podniky.
Co je vlastně Mainstream?

Co je vlastně Mainstream?

Dle definice se jedná o soubor myšlenek a postojů, které reprezentují či jsou konformní s názory, hodnotami, vkusem apod. většiny ve společnosti. Termín se uplatňuje zejména v oblasti kultury a médií.
BMW Motorrad invelt ve znamení novinek

BMW Motorrad invelt ve znamení novinek

Nová cestovní endura ve střední třídě nadchla
Libeňský most – symbol selhání

Libeňský most – symbol selhání

Není snad křiklavějšího příkladu kombinace šlendriánu a zároveň konfliktu politik v Praze, než je Libeňský most. Výsledkem budou bohužel stovky milionů korun z kapes Pražanů, které vyletí oknem. Zodpovědnost padá především na politiky uskupení Praha sobě.
Překvapivé výroky místopředsedkyně EK V. Jourové o nereálnosti tzv. Zelené dohody EU

Překvapivé výroky místopředsedkyně EK V. Jourové o nereálnosti tzv. Zelené dohody EU

Pět let je hlavním tématem politiky EU boj s CO₂. Jeho neutralizace do roku 2050 by prý měla omezit klimatickou změnu. Tvrdé dekarbonizační nástroje ale srážejí ekonomiku EU na kolena. Nově zvolený Evropský parlament bude muset reagovat.
Současná podoba Národního klimaticko-energetického plánu je naprostý diletantismus!

Současná podoba Národního klimaticko-energetického plánu je naprostý diletantismus!

Modelování konsorciem SEEPIA doporučuje masivní investice do občasných zdrojů (OZE, hlavně FVE a VTE) a predikuje zachování výroby elektrické energie z uhlí pouze do roku 2030, maximálně 2033. Naprosto však ignoruje fakt, skutečného konce uhlí již v letech 2025, 2026. Ukončení samotnými výrobci díky „SEEPIÍ“ glorifikovaným emisním povolenkám je za soušasného stavu bez náhrad nevyhnutelné.