NĚMECKÝ NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD TĚŽCE ZKRITIZOVAL ENERGETICKOU POLITIKU VLÁDY

Milan Smutný
Milan Smutný
13.3.2024
DoporučujemeEnergetika
NĚMECKÝ NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD TĚŽCE ZKRITIZOVAL ENERGETICKOU POLITIKU VLÁDY
NĚMECKÝ NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD TĚŽCE ZKRITIZOVAL ENERGETICKOU POLITIKU VLÁDY

„Přechod Německa na novou energetiku není v pořádku. Bezpečnost dodávek elektřiny je ohrožena, elektřina je drahá a spolková vláda není schopna komplexně posoudit dopady přechodu na novou energetiku na krajinu, přírodu a životní prostředí. Rizika pro energetickou transformaci, a tím i německou prosperitu, jsou velká a od posledního auditu se v roce 2021 zhoršila.“ To napsal do své zprávy nejvyšší kontrolní úřad Německa, Spolkový účetní dvůr (Bundesrechnungshof, BRH), který má ze zákona povinnost energetickou politiku své vlády pravidelně hodnotit. 

Podle závěrů zveřejněných 7. března, které zhodnotila přední německá Média (FAZ, Focus, Welt, Bild) jako „zničující kritiku“, musí vláda kancléře Olafa Scholze a jmenovitě ministerstva hospodářství a ochrany klimatu (BMWK) v čele s vicekancléřem Robertem Habeckem a také ministerstva životního prostředí (BMUV) „…okamžitě reagovat, jinak hrozí, že energetická transformace selže. To by mělo vážné důsledky pro Německo jako místa pro podnikání, společenské přijetí transformace a dosažení cílů v oblasti ochrany klimatu.“ Obě odpovědná ministerstva mimochodem vedou koaliční Zelení.

Auditní osmapadesátistránková zpráva, kterou podepsal prezident bonnského úřadu, brilantní právník s domácí politickou i mezinárodní zkušeností Kay Scheller, připomněla, že vláda v Berlíně stanovila cíle pro rozšíření obnovitelných zdrojů energie na 80 % brutto spotřeby elektřiny v roce 2030. Předpokládá, že hrubá spotřeba elektřiny vzroste 
o 33 % na 750 terawatthodin (TWh) (v roce 2021 činila 565 TWh), zejména v důsledku rostoucí elektrifikace v odvětví dopravy a vytápění. 

Dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) však vyžadují také paralelní systém s bezpečným a regulovatelným výkonem. Audit doprovodil toto hodnocení jasným grafem: dodávky ze solárních systémů mají 0% jistotu, z větrných 6% a z konvenčních zdrojů energie (uhlí, plyn) 89% jistotu. Přitom výstavba těchto intermitentních zdrojů energie zaostává za plánem. Loni se podařilo ministerstvu hospodářství vypsat aukce na nové pevninské větrné elektrárny jen v objemu 6,38 GW, takže nesplněný výkon 6,46 GW se musí začlenit do letošního navýšení aukcí 16,46 GW, což dohnat v letošním roce není podle kontrolorů realistické. Podle BRH jsou v Německu zatím pouze záložní elektrárny o výkonu 1,1 GW, ačkoli zákon o energetice stanoví 2,6 gigawattů. 

Chybí 6000 km sítí

„Vysoké ceny elektřiny představují významné riziko pro Německo jako místo pro podnikání. Cenová dostupnost dodávek elektřiny je již dnes zpochybňována,“ píše BRH. Ceny elektřiny v posledních letech v Německu podle zprávy nepřetržitě rostou a patří k nejvyšším v Evropské unii: například v první polovině roku 2023 platily soukromé domácnosti 41,25 eurocentů za kWh (v přepočtu 10,52 Kč), tedy o 42,7 % více, než je průměr EU, zatímco komerční a průmysloví zákazníci platili ještě o 5 % více. Současně lze předpokládat další zvyšování nákladů v energetickém systému. Jestliže v letech 2007 až 2023 činily veškeré náklady na sítě 107,4 miliardy eur, do roku 2045 vzniknou masivní investiční náklady na rozšíření distribučních a přenosových elektrických sítí ve výši 463,7 miliard eur (11,8 bilionu Kč) a k tomu další náklady na jejich systémové řízení (včetně redispečinku) kolem 6,5 miliardy eur (166 mld. Kč) ročně. Na německé pevnině se mají postavit do roku 2045 nové sítě v délce 19 363 km, na moři 14 890 km. Přitom za posledních sedm let podle auditu dosáhl deficit v budování sítí pro propojení nových solárních a větrných zdrojů 6000 km. 

Tyto prostředky pro transformaci sítí ve prospěch OZE ale zatím nejsou v ceně elektřiny plně zohledněny, protože je platí stát z daňových výnosů. Cena elektřiny je tak dlouhodobě nejasná, nepredikovatelná a nejsou v ní obsažena prahová rizika pro včasnou reakci. Očekává se výrazný nárůst nákladů na systémové služby, zejména nákladů na řízení přetížení sítě, které do roku 2028 dosáhnou 6,5 miliardy EUR ročně.

V rozporu s tvrzením Habeckova ministerstva hospodářství tedy nízké náklady na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů v žádném případě nezaručují dodávky levné elektřiny. Systémy skladování elektřiny nemohou kompenzovat delší výkyvy výroby a zatížení, např. během tzv. období temna. Vzhledem k dokončenému ukončení výroby jaderné energie a plánovanému brzkému ukončení výroby energie z uhlí je proto pro zajištění bezpečnosti dodávek zapotřebí přidat nové bezpečné kapacity elektráren. Ministerstvo hospodářství zároveň vychází z toho, že pouze výrazné rozšíření obnovitelných zdrojů energie může zaručit nákladově efektivní dodávky elektřiny. To však je podle auditu německých nejvyšších kontrolorů nedostatečné, neboť se opomíjí nesmírně nákladná výstavba sítí a také stále potřebná paralelní výkonná kapacita z uhlí a nově plánovaných plynových elektráren. 

Auditoři si vzali na paškál také Spolkovou agenturu pro sítě (BNA), protože její zpráva o zdrojové příležitosti na roky 2025 až 2031 vychází při sledování bezpečnosti dodávek nereálně z nepravděpodobného „nejlepšího případu“. Němečtí kontroloři BNA vyzývají, aby pro komplexní posouzení úrovně bezpečnosti dodávek vypočítala řadu scénářů, včetně pro nejhorší případ. 

Zde s odbočkou do ČR poznamenejme, že se letos zpozdila obdobná zpráva českého správce přenosových sítí, státní firmy ČEPS, která loni v březnu svou analýzou MAF CZ 2022 svými alternativními scénáři doslova vyděsila vládní představitele a také většinově státní ČEZ. Je opravdu bezdůvodné se obávat, že letošní zpráva ČEPS bude pod politickým tlakem formována tak, aby ČEPS jaksi autorizoval to, že odstavované uhelné zdroje snad i bez rizika nahradí v ČR nové solární a větrné kapacity a samozřejmě velký dovoz elektřiny? Snad z také deficitního Německa?  

Auditní zpráva v pdf

 

Sdílet

Komentáře

Pro komentování tohoto článku se musíte nejdříve přihlásit
© 2022 Asociace řidičů osobních vozidel. Všechna práva vyhrazena.