Jak se liší nový bodový systém od toho původního?

Josef Pátl
Josef Pátl
20.3.2024
DopravaAuto-Moto
Jak se liší nový bodový systém od toho původního?
Jak se liší nový bodový systém od toho původního?

Bodový systém prošel po 14 letech fungování rozsáhlou novelou z cílem novely - zjednodušení systému, snížení sankcí za méně závažné přestupky a naopak zpřísnění postihů za závažné činy. Nově tak systém šetří poctivé řidiče a více trestá recidivisty. Vše o novele zákona naleznete zde Novela silničního zákona.

Bodový systém se tedy dočkal zjednodušení na tři pásma (2, 4, 6), oproti původním pěti. Nechybí ani revize sankčního systému, která zpřísňuje tresty za nejzávažnější přestupky. Naopak přestupky méně závažné, řeší pouze finanční sankce, a nikoli změna stavu bodového konta. U nejzávažnějších dopravních přestupků platí pravidlo dvakrát a dost, protože celkových trestných bodů je dvanáct, u čtyřbodových třikrát a dost. Novela zároveň umožňuje policistům udělit na místě až do výše 5 500 korun.

Pokud již máte na kontě nějaké bodované přestupky a řízení auta k Vašemu životu nemyslitelně patří, stojí za to absolvovat kurz-  školení pro ODPOČET TRESTNÝCH BODŮ. Od 1.1.2024 se nyní po absolvování kurzu odečítají 4 trestné body. I takový kurz má však má přesná pravidla.

A jaké jsou podmínky a omezení přijetí do kurzu pro odpočet trestných bodů?

  • Aktuální stav Vašeho bodového konta nesmí být vyšší než 10 trestných bodů. Tzn., že pokud máte aktuálně 11 bodů, nemůžete být do kurzu přijatí.
  • Ve Vašem výpisu BODOVÉHO HODNOCENÍ nesmí figurovat žádný „aktivní“ přestupek za 6 nebo 7 bodů. (Pokud takový přestupek v minulosti máte, musí být nejdříve zcela vymazán tzv. do nuly = po inkasování tohoto přestupku se Vám v budoucích letech musí dostat stav vašeho bodového konta alespoň na 1 den do hodnoty 0).
  • Kurz lze absolvovat pouze 1x za kalendářní rok, pokud jste již v daném roce kurz absolvoval, nemůžeme Vás do kurzu přijmout. Není ale nutné čekat přesně 1 rok, na kurz lze jít např. v prosinci 2023 a následně hned v lednu 2024.

Oranžová je žlutá

Většina řidičů i médií používají pro barvu světelné signalizace nacházející se mezi červenou a zelenou označení oranžová. Litera zákona však upřednostňuje označení žlutá. Budu tedy uvádět oranžová (žlutá), abych vyhověl oběma označením.

Dříve narozené ročníky používaly pro barvy semaforů následující pokyny:

  • Červená - stůj
  • zelená - jeď
  • oranžová – jeď co nejrychleji

Od novely silničního zákona tedy od 1.1.2024 je jízda na oranžovou (žlutou), za určitých podmínek stejně závažným přestupkem jako jízda na červenou. Při prokázaní přestupku tak můžete zaplatit 4.500 Kč a přijít o 6 bodů.

Kdy můžete na oranžovou, nebo chcete-li žlutou beztrestně projet? Na to si vypůjčím slova s přesné poučky: „….je-li však toto vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě.“

Jízdu křižovatkou řízenou světelnými signály upravuje § 70 zákona č. 361/2000 Sb., na jeho znění se poslední novelou zákona nezměnilo nic. Co se změnilo, je výše pokuty za porušení jeho ustanovení, která se zdvojnásobila. Co se v aplikační praxi také změnilo, je odhodlání policie tyto přestupky sankcionovat, protože zdvojnásobením pokut se samozřejmě zásadně zvýšil objem vybraných peněz. Takže velký pozor.

Jízda na oranžovou (žlutou) je velkým problémem hlavně v centru Prahy a jiných dopravně zužovaných velkých měst. Na příkladu pražského úseku v Legerově ulici mezi Nuselským mostem a odbočením do ul. Žitná můžeme asi souhlasit, že to je prostor pro opodstatněný důvod takového postihu. Řidiči nevěnující provozu pozornost, zřejmě díky sledování mobilních zařízení, často zmatečně mění v křižovatce narychlo jízdní pruhy, aby při vjezdu na oranžovou do křižovatky neuvízli a nepřekáželi ostatním účastníkům silničního provozu, jimž již svítí zelená. Dnes a denně tímto úsekem projíždím a musím říct, že zrovna zde by se hodila plná pozornost všech motoristů, předvídavost a ohleduplnost k ostatním.

Spěcháme v zásadě všichni, ale dobré je dodržovat v tomto ohledu slušnost a pokud vidím, že někdo ve vedlejším pruhu stojí na zelenou, pak je to s největší pravděpodobností odůvodněné faktem, že řidič čeká až se mu jeho pruh uvolní. Nemusí mýt tak obavy, že v křižovatce „zmrzne“ a bude terčem urážek ostatních, kterým by pak následně překážel. To ,že má v těchto místech někdo pomalejší reakci, nebo dopravní prostředek než Vy, není důvodem se mu tam na semaforech prostě nacpat, jen pro to, že ve Vašem pruhu je zrovna plno. Počkejte si ve svém pruhu, jedná se zpravidla jen o desítky vteřin.

Zde bych apeloval na zdraví rozum a poprosil bych všechny řidiče, kteří tímto úsekem projíždí, aby na semaforech „neměnili“ jízdní pruhy, byli předvídaví a pozorní. Tramvaje, chodci, kličkující motocyklisté a do toho neukáznění, často opilí, mladí turisté na elektrokoloběžkách, vám za srážku nestojí.

 Určitě takových míst najdete na frekventovaných městských komunikacích vícero.

V čem je nový bodový systém shovívavější?

Je to především u překročení rychlostního limitu o méně jak 10 km/h. Platí to pro obec i mimo ni. Tento přestupek je lepší řešit na místě a neodvolávat se do správního řízení. Hrozí sice bloková pokuta do 1500 korun (oproti původním 1000 korunám), ale máte možnost i na nápravu formou domluvy.

Překročení rychlosti v obci o 20 km/h a více (a 30 km/h mimo obec), kdysi za 3 body Nyní nehrozí, že v případě recidivy do 1 roku neplatí automatický zákaz řízení motorových vozidel. Zde ale pozor! Dnes za tento přestupek schytáte 4 body, což v případě dvojnásobného opakování, tedy celkem 3x, znamená stop.

Dále nehrozí zákaz řízení motorových vozidel (ZŘMV) za vjezd na železniční přejezd přes zákaz, otáčení se jízda v protisměru na dálnici, neprokázání totožnosti, recidiva při nedání přednosti v jízdě, a recidiva při omezení jízdy.

V ostatních položkách se projevuje až 100% inflace jak u finančního postihu, tak i v době trvání zákazu řízení motorových vozidel.

Na co si dát největší pozor?

Největší postih oproti minulému systému je za odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky pokuta až 75.000 Kč a ZŘMV na 18-36 měsíců.

Všechny ZŘMV nad 1 rok mají potom v sobě schovány další náklady

  • zkouška odborné způsobilosti (autoškola) – 1 skupina 1 test cca 5.000 Kč
  • od 1.4.2024 pokud zákaz přesáhne 18 měsíců nutnost terapeutického vyšetření (15.000 Kč)
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti (to bude potřebovat už po ZŘMV na 6 měsíců a více) 600 Kč

 Takže bude-li váš přestupek závažný vyhodnocen na ZŘMV na dobu delší 18 měsíců počítejte s celkovými náklady přesahující 100.000 kč. Tedy bez advokáta. Pokud však uznáte, že je vhodné, aby se Vás někdo kvalifikovaný zastal, počítejte s počátečním „vkladem“ mimo tuto kalkulaci. Ten může být zúročen sníženou pokutou i časovým trestem, což může mít vliv i na celkové náklady. Nebo také ne.

Pro úplnost uvádíme odkaz na přehlednou tabulku bodů a pokut -  CEBIA.CZ

 

Sdílet

Komentáře

Pro komentování tohoto článku se musíte nejdříve přihlásit
© 2022 Asociace řidičů osobních vozidel. Všechna práva vyhrazena.