Euro 7 - nutnost, nebo zbytečná koplikace?

9.5.2023
DopravaEkologiePolitika
Euro 7 - nutnost, nebo zbytečná koplikace?
Euro 7 - nutnost, nebo zbytečná koplikace?
V rámci normy Euro 7 se Evropská komise snaží rozšířit stávající normy pro emise znečišťujících látek Euro 6/VI. Jaký je však skutečný dopad normy Euro 7 na životní prostředí, spotřebitele, průmyslovou konkurenceschopnost a další? Evropský automobilový průmysl se v této sérii přehledů zaměřuje na fakta a data a klade 7 otázek k Euro 7.

Na začátku měsíce května vydala  Asociace evropských automobilových výrobců (ACEA) sdružení zastupující zájmy automobilového průmyslu v Evropské unii svůj rozbor na téma připravované normy Euro 7. Nyní vám přinášíme překlad symbolicky sedmibodového postoje této asociace k normě samotné. 

zdroj: acea.auto

Průměrné stáří vozového parku EU podle zemí

interaktivní mapu naleznete zde

 • Auta EU jsou nyní v průměru stará 11,8 let. Nejstarší vozový park má Litva a Rumunsko s vozidly starými téměř 17 let. Nejnovější osobní vozy najdete v Lucembursku (6,7 roku).
 • Průměrné stáří lehkých užitkových vozidel v EU je 11,9 let. Ze čtyř hlavních trhů EU má nejstarší flotilu dodávek Itálie (13,8 roku), těsně následovaná Španělskem (13,3 roku).
 • Nákladní automobily jsou v Evropské unii v průměru staré 13,9 let. Řecko má s průměrným stářím 21,4 let nejstarší vozový park nákladních vozidel, zatímco nejnovější najdeme v Lucembursku (6,7 let) a Rakousku (7 let).
 • Autobusy na silnicích EU jsou v průměru staré 12,8 roku. Řecké autobusy, které jsou staré více než 19 let, jsou nejstarší v regionu. Pouze šest zemí Evropské unie má autobusový park mladší než 10 let.

 

7 otázek k Euro 7

 1. Euro 7: Prospěšné nebo kontraproduktivní pro životní prostředí?
 2. Euro 7: Pomáhá nebo brání dekarbonizaci?
 3. Euro 7: Levné nebo drahé?
 4. Euro 7: Snadné nebo složité?
 5. Euro 7: Přísnější než jiné globální normy?
 6. Euro 7: Realistické nebo nerealistické načasování?
 7. Euro 7: Dobré nebo špatné pro konkurenceschopnost průmyslu?  

 

1.  Euro 7: Prospěšné nebo kontraproduktivní pro životní prostředí?

V rámci stávajících norem Euro 6/VI bylo v EU dosaženo významného pokroku ve snižování znečištění ovzduší z vozidel. Euro 7 pravděpodobně nebude mít větší dopad a může být dokonce kontraproduktivní, protože hrozí zpomalení obnovy vozového parku.

Mezi lety 2014–2020 normy Euro 6/VI přinesly 25% snížení celkových emisí oxidů dusíku (NOx) z automobilů a dodávek na silnicích EU a 36% snížení u těžkých nákladních vozidel. Vliv normy Euro 6/VI je snižován vysokým podílem starších vozidel, která jsou stále v provozu. Například osm let po Euro VI představují nákladní vozidla před Euro VI stále tři čtvrtiny všech nákladních vozidel na silnicích EU a 92 % NOx. Návrh Euro 7 v by snížil emise NOx ze silniční dopravy pouze o méně než 4 % u osobních a dodávkových automobilů (ve srovnání s úrovněmi Euro 6) a přibližně o 2 % u nákladních vozidel. Bude to ale vyžadovat značné lidské a finanční zdroje.

Bez řešení starších vozidel bude mít norma Euro 7 sotva znatelný dopad na emise NOx v silniční dopravě.

Stáhněte si informační list a další

 

2. Euro 7: Pomáhá nebo brání dekarbonizaci?

Všechny investice automobilového průmyslu jsou zaměřeny na dekarbonizaci silniční dopravy, která nám umožní dosáhnout klimatické neutrality a řešit kvalitu ovzduší. Návrh Euro 7 riskuje, že se zelený přechod stane vzdálenější vyhlídkou.

Evropský automobilový průmysl investuje maximum pracovních sil a kapitálu do zlepšení technologií s nulovými emisemi a investuje více než 250 miliard eur do elektrifikace. Elektrifikace je spolu s vývojem alternativních paliv nejúčinnějším způsobem, jak snížit emise CO2 ze silniční dopravy. Je to také zdaleka nejúčinnější způsob, jak minimalizovat emise znečišťujících látek, a tím zlepšit kvalitu ovzduší. Evropský automobilový průmysl naléhavě potřebuje racionalizovaný, holistický přístup k masivnímu přechodu na nulové emise.

Stáhněte si informační list a další

 

3. Euro 7: Levné nebo drahé?

Návrh Euro 7 je složitá a nákladná reforma. Povede to k vyšším cenám pro spotřebitele a provozovatele, kteří riskují, že si svá starší, více znečišťující vozidla ponechají déle. To by bylo škodlivé pro životní prostředí a nepříznivé pro výrobce vozidel.

Pro evropský automobilový průmysl, logistické společnosti a spotřebitele by to znamenalo značné náklady, čímž by poškodilo již tak křehké evropské hospodářství. Ve skutečnosti návrh Euro 7 pravděpodobně zvýší průměrnou pořizovací cenu nového vozu o 2 000 eur.

Splnění normy Euro 7 bude znamenat zvýšené náklady na:

 • všechny dodatečné náklady na výzkum, vývoj, výrobu a testování;
 • zvyšovat náklady na nová testovací zařízení zohledňují mnohem širší okrajové podmínky v nových testech Euro 7, které vyžadují dodatečné testování na silnici, doplněné o nové, v laboratoři testovací simulace skutečných emisí (RDE).

Návrh Euro 7 pravděpodobně zvýší průměrnou pořizovací cenu nového vozu o 2 000 eur.

Stáhněte si informační list a další

 

4.  Euro 7: Snadné nebo složité?

Namísto pouhé aktualizace předpisů Euro 6/VI je návrh Euro 7 mnohem přísnější pro osobní automobily a dodávky a jde o kompletní přepracování pro nákladní vozidla – což znamená investice v miliardách eur.

Euro 7 není pouhou „aktualizací“ předchozích předpisů Euro 6/VI, ale výrazně zpřísňuje pravidla pro osobní automobily a dodávky. U těžkých nákladních vozidel se jedná o kompletní generální úpravu se zvýšenou přísností jak limitů výfukových emisí, tak testů. Návrhy testů Euro 7 jsou nerealistické, protože rozšiřují podmínky silničního testu na statisticky irelevantní – a ne každodenní – jízdní situace. Na druhou stranu testovací podmínky Euro 6 vyhovují pro osobní automobily, dodávky a nákladní automobily. Euro 6/VI pokrývá více než 95 % statisticky možných událostí a podmínek jízdy na silnici. Předpisy Euro 6/VI zajišťují testy vozidel tam, kde se to počítá – na silnici. Návrat k účinným zkušebním podmínkám Euro 6 by výrobcům umožnil zaměřit se na dosažení ambicióznějšího snižování emisí spíše než na dodržování nových extrémních a statisticky irelevantních zkušebních podmínek.

Euro 6/VI pokrývá více než 95 % statisticky možných událostí a podmínek jízdy na silnici. Zajišťuje provoz vozidel s velmi nízkými emisemi znečišťujících výfukových plynů tam, kde se to počítá – na silnici.

Stáhněte si informační list a další

 

5. Euro 7: Více či méně přísné než jiné globální normy?

EU již má jeden z nejkomplexnějších a nejpřísnějších přístupů k emisím znečišťujících látek na celém světě. Nejmodernější technologie znamená, že emise výfukových plynů jsou sotva měřitelné.

Nejnovější normy – Euro 6/VI – byly zavedeny od roku 2014. Od té doby byly v rámci Euro 6 pro osobní a dodávkové automobily podniknuty další kroky k dalšímu snížení emisí oxidů dusíku (NOx) a částic znečišťujících látek v reálných jízdních podmínkách. Emise měřené na silnici pomocí přenosných systémů měření emisí (PEMS) jsou nyní na stěží měřitelné úrovni. Euro VI posílilo limity počtu částic (PN) a rozšířilo postupy pro shodu při zkouškách, což také přineslo nízké emise.

Čína, Japonsko a Spojené státy mají také předpisy na snížení emisí vozidel, ale nejsou tak přísné jako v EU.

Například přístup USA je v řadě případů méně přísný než přístup EU:

 • Limitní hodnoty emisí dosažené vozidly v USA jsou měřeny v rámci kontrolovaných laboratorních testů, nikoli podle variability jízdy na silnici.
 • Limity jsou založeny spíše na průměrném počtu nových automobilů prodaných výrobci, než aby se vztahovaly na každé jednotlivé prodané vozidlo, jak je tomu v EU.
 • USA nemají žádné limity pro emise ultrajemných částic.

Závažnost norem pro emise znečišťujících látek je mnohem více než jen čísla na papíře nebo testy v laboratoři. Jeho účinnost by se nakonec měla měřit podle toho, jak si vozidlo vede na silnici.

Stáhněte si informační list a další

 

6. Euro 7: Realistické nebo nerealistické načasování?

Evropský automobilový průmysl potřebuje náležitý čas na vývoj a implementaci technologií snižování emisí u nových vozidel. Ve své současné podobě obsahuje návrh Euro 7 z inženýrského hlediska nereálné časové plány.

Euro 7 pravděpodobně nebude přijato před koncem roku 2024. Nové předpisy by vstoupily v platnost v červenci 2025 pro osobní automobily a dodávky a v červenci 2027 pro nákladní automobily. To by novým vozům zbývalo jen několik měsíců na to, aby splňovaly extrémně přísné nové předpisy. Pro takové zásadní změny je zapotřebí alespoň tříletá přípravná lhůta. Návrh neposkytuje dostatek času na vývoj, konstrukci, testování a typové schválení všech modelů a variant spalovacích motorů a elektrických vozidel, na které se vztahuje Euro 7. Schvalovací orgány by nebyly schopny zvládnout očekávaný nárůst žádostí o schválení. To by vedlo k zastavení prodeje mnoha vozidel.

Čím kratší je dodací lhůta, tím vyšší bude nárůst nákladů na vozidlo z důvodu krátkodobě omezené kapacity dodavatele.

Nové předpisy by vstoupily v platnost v červenci 2025 pro osobní automobily a dodávky a v červenci 2027 pro nákladní automobily. To by novým vozům zbývalo jen několik měsíců na to, aby splňovaly extrémně přísné nové předpisy.

Stáhněte si informační list a další

 

7.  Euro 7: Dobré nebo špatné pro konkurenceschopnost průmyslu?

Evropský automobilový průmysl je hlavním motorem hospodářského růstu EU. Návrh Euro 7 znamená, že některé modely a segmenty vozidel by se již nemohly v EU vyrábět, což riskuje pokrok v ekologickém přechodu tohoto odvětví.

Návrh Euro 7 riskuje zpomalení přechodu na bezemisní dopravu, což EU neumožní dosáhnout ambiciózních klimatických cílů a zároveň zlepšit kvalitu ovzduší. Ke splnění nereálných termínů návrhu Euro 7 je zapotřebí značných investic. Negativní ekonomický dopad poškodí globální konkurenceschopnost automobilového průmyslu EU. Další významné ekonomické regiony vytvářejí atraktivní investiční prostředí pro dopravní průmysl. Namísto regulace je pobízí k nulovým emisím. Návrh Euro 7 přichází v době, kdy USA vytvářejí politický rámec pro urychlení přechodu na bezfosilní alternativy.Evropa potřebuje racionalizovanou a ucelenou strategii, která bude motivovat k podstatným investicím do dopravy s nulovými emisemi v Evropě a uskutečněné v Evropě.

Další významné ekonomické regiony vytvářejí atraktivní investiční prostředí pro dopravní průmysl. Namísto regulace je pobízí k nulovým emisím.

Stáhněte si informační list a další

Sdílet

Komentáře

Pro komentování tohoto článku se musíte nejdříve přihlásit
JoPa20.6.2023 12:03
OK, ok
© 2022 Asociace řidičů osobních vozidel. Všechna práva vyhrazena.